Červenec 2012

P.Jan Valerián, farář v Hrozové

26. července 2012 v 18:10 | Bohuslav Fajkus |  Hrozová


Narodil se v roce 1879 na jižní Moravě v rodině mlynáře. Absolvoval gymnázium v Uherském Hradišti a kněžský seminář v Olomouci. Nejdříve jako kaplan působil v několika obcích a v roce 1910 byl jmenován farářem v Hrozové. Byla to farnost s německým obyvatelstvem, ale P. Valerián byl jazykově dobře připraven. Prožil zde těžké období 1. světové války, období strachu a hladu. V místní obecné škole vyučoval náboženství a za jeho působení v Hrozové byla postavena nová farní budova.
Obr. 1 Farář s žáky před školou v Hrozové


V roce 1921 byl jmenován farářem ve farnosti Chuchelná na Hlučínsku. Opět se nalézal v trochu
zvláštním prostředí, protože obyvatelstvo zde bylo české a německé, ač tzv. Moravci převažovali. Musel své postoje trochu přizpůsobit "prajzké" atmosféře. Angažoval se ve společenských i v politických organizacích. Tady ho zastihl rok 1938 a dopady Mnichovské dohody. Nakonec na svou farnost rezignoval, ale je zvláštní, že neodešel na nové místo v Protektorátě Čechy a Morava, jak bylo v obdobných případech obvyklé, ale zůstal na území Německé říše. V roce 1939 byl totiž jmenován farářem ve farnosti Březová na Vítkovsku.
Obr. 2 Valerián u rekvírovaného zvonu Svatý Petr v Hrozové v roce 1916


Nová farnost na moravsko-slezském pomezí zahrnovala sedm vesnic a byla většinově česká. Působení v česko-německém prostředí opět nebylo lehké, musel bedlivě dávat pozor na své postoje a projevy, protože byl sledován německou policií. V lednu 1945 byl P. Valerián zatčen na základě udání pro poslech zahraničního rozhlasu. Při domovní prohlídce byly nalezeny zásoby mouky, které převyšovaly válečné normy. Byl uvězněn na opavském gestapu a bez soudního řízení s jinými vězni deportován do policejní věznice v Terezíně. Zde zemřel ve vězeňské nemocnici 30. března 1945, podle oficiálního zápisu na záškrt.
Podle očitého svědectví spoluvězňů k jeho úmrtí došlo za úplně jiných okolností. I když se blížil konec války, byli vězni vystaveni fyzickému týrání a bití. V noci museli běhat z jednoho nádvoří do druhého přes neosvětlený úzký tunel. Pokud zde nějaký vězeň upadl, byl ostatními ušlapán. A to se stalo P. Valeriánovi, upadl a byl těžce zraněn. Protože nebyl schopen dalšího pohybu, byl dozorcem Stephanem Rojkem ubit pažbou pistole.

Na tragickou smrt svého faráře nezapomněli jeho farníci z Chuchelné, kteří na zeď nového kostela umístili v roce 1996 desku se jmény obětí 2. světové války a uvedli na ni také jméno Jana Valeriána, mučedníka nacistického režimu.

Prameny:
Larisch, Jan: P.Jan Valerián (1879-1945), mučedník nacistického režimu. Ostrava-Svinov 2011.
Archiv o.s. Královský stolec v Hrozové.