Prosinec 2014

Malované dveře ze zámku ve Slezských Rudolticích

5. prosince 2014 v 18:57 | Bohuslav Fajkus |  Osoblažsko


Když musel majitel panství Slezské Rudoltice hrabě Albert Josef z Hodic (1706-1778) pro dluhy opustit své panství, byl z jeho bohatě vyzdobeného zámku, jak se uvádí, rozprodán mobiliář a nádherný park zpustl. V letech 1791-1889 ale patřily Slezské Rudoltice Czeikům z Badenfeldu a nelze tedy předpokládat, že tito majitelé žili v prázdném zámku. Další majitelé se chovali určitě více macešsky. Nakonec přesto zlomky výzdoby v zámku a v parku byly k vidění ještě v polovině 20. století, např. knihovna se stylizovanými portréty antických autorů, a socha ležícího Hodice umístěná původně v parku a zhotovená patrně sochařem Janem Schubertem, žijícím v nedalekém Piskořově, ještě ke konci století.
Jednou z věcí zachovaných z Hodicova zámku jsou malované dveře, které byly v roce 1952 převezeny do Slezského muzea v Opavě a pravděpodobně tím byly uchráněny před zcizením. Od té doby jsou ve sbírkách tohoto muzea. Dveře tvořily vstup do místnosti v prvním patře zámku a mají rozměr 212x112 cm. Malovány jsou však jen z jedné strany.
Z obdélníku dveří plasticky vystupují dva medailony lemovány zlatými okraji s mytologickými scénami. Na horním je zobrazen výjev Diany po koupeli a na dolním je Venuše s Adonisem. Jezero Dianiny koupele je zasazeno do smyšlené krajiny s městem v dáli obklopené křovinami a stromy. Nahou Dianu doprovází několik nymf, zobrazeni jsou také dva honicí psi. Pod modrým nebem se vznášejí dva andílci. Spodní výjev se odehrává v listnatém háji s výhledem na zvlněnou krajinu s pahorky a za jezerem se zvedá bílý horský vrchol. V popředí stojí kučeravý Adonis s kopím a sedící Venuše se snaží jej zadržet. Je zachycen lovecký pes ve skoku a malý putto držící na otěžích dvě labutě. Oba medailony obklopuje směs alegorických postav, zvířat, symbolů moře a pestrá rostlinná a ornamentální výzdoba. V postavách lze rozeznat Fortunu, možná i samotného Neptuna.
Umělecká úroveň malby není velká. Nevěrohodné a neúměrné proporce figur, omezený počet barevných odstínů dokazují, že se patrně jedná o provinční práci. Otázka autorství maleb není jistá. Oba medailony však patrně namaloval Jan Chambrez (1729-1809), který se údajně podílel na dekoracích Hodicova zámeckého divadla. Působil hlavně v Holešově a v Těšíně jako malíř církevních obrazů. Maloval pro kláštery, oltářní obrazy pro kostely a výzdoby zámků. Často spolupracoval s malířem Tadeášem Supperem (1712-1771). Jeho syn Ignác (1758-1842) byl již vpravdě skvělým výtvarným umělcem, malířem a architektem v Těšíně. Ostatní výzdoba dveří je o stupeň nižší úrovně a prováděl ji patrně malíř-řemeslník.
Přes všechny nedokonalosti však patří malované dveře ze Slezských Rudoltic k slezskému výtvarnému umění druhé poloviny 18. století a jsou také dokladem, že rokokové umění oficiálního směru zasahovalo i do odlehlých šlechtických sídel.

Literatura:
Christová, Eva: Malované dveře ze Slezských Rudoltic. ČSM-B 5, 1955, s. 112-115.
Toman, Prokop: Nový slovník československých výtvarných umělců. Díl 1. Ostrava 1993.
Šopák, Pavel: Výtvarná kultura ve Slezsku a na Ostravsku do roku 1970 - texty a dokumentace. Opava 2010.
Myška, Milan: Hrabě Hodic a jeho svět. Ostrava 2011.